Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
BDK 2021 - X. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik E-Kongresi
Mezuniyet 2020
Akreditasyon
Bölümümüz
Toplu Beslenme Sistemleri

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mevlüde Kızıl

Misyon

Uluslararası standartlar çerçevesinde ülkemizde kaliteli ve güvenilir Toplu Beslenme Hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, toplu beslenme alanında donanımlı, üstün nitelikli Yönetici Diyetisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, TB alanında eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Vizyon

Toplu Beslenme alanında donanımlı mezunları, Yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir anabilim dalı olmak, TBS ABD’nı, Bölümümüzü, Üniversitemizi ve Ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek.

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mevlüde Kızıl  

(08.06.2018 - 08.06.2021)

mkizil@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Derya Dikmen

ddikmen@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Aslı Akyol Mutlu

aakyol@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi M.Merve Tengilimoğlu Metin

tengilimoglu@hacettepe.edu.tr

Öğretim Yardımcıları

Araş.Gör.Dr. Aslıhan Özdemir 

aslihan.demir@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Dr. Damla Gümüş

damla.gumus@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Ömer Faruk Karabulut (HÜ.ÖYP)

omerfaruk@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Sümeyra Sevim (ÖYP)

sumeyrasevim@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Bengü Güzel (ÖYP)

benguguzel@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Lütfiye Parlak (ÖYP)

lutfiyeparlak@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Eylem Ezgi Tüyben(ÖYP)

eylemezgituyben@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Enes Mustafa Uçar (ÖYP)

enesmustafaucar@hacetttepe.edu.tr

Araş.Gör.Arife Macit (ÖYP)

arife.macit@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Gülsüm Gizem Topal (ÖYP)

gizemtopal@hacettepe.edu.tr