Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI

Erasmus+ Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve sporu desteklemek için sunduğu bir programdır. 4 milyonun üzerinde Avrupalı'ya yurt dışında eğitim alma, öğrenim görme, deneyim kazanma ve gönüllülük yapma imkanı sunmaktadır. Bölümümüz geçmişten günümüze Avrupa'da pek çok önemli üniversite ile işbirliği yapmıştır. Bunlar; Oxford Brookes University (İngiltere), Hogeschool van Amsterdam (Hollanda), Suhrs Seminarium (Danimarka), University of Chester (İngiltere), University of Tampere (Finlandiya), Pirkanmaa Polytechnic (Finlandiya), Metropolitan University (Danimarka), Universita degli Studi di Perugia (İtalya), Tampere Polytechnic (Finlandiya), Instituto Politecnico de Bragança (Portekiz), University of Health Sciences and Business (Polonya) ve Universita Degli Studi Magna Graecia Di Catanzaro (İtalya)'dur. Universita Degli Studi Magna Graecia Di Catanzaro (İtalya), Universita degli Studi di Perugia (İtalya) ve University of Health Sciences and Business (Polonya) ile karşılıklı antlaşmalar devam etmektedir. Bölümümüzden bugüne kadar toplam 47 lisans, 7 yüksek lisans, 10 doktora öğrencisi ve 2 öğretim üyesi Erasmus+ öğrenim hareketliliği programından yararlanmıştır. Bu program kapsamında bölümümüze de Avrupa Birliği ülkelerinden 4 öğrenci ve 3 öğretim üyesi gelmiştir.

Hacettepe AB Ofisi genel link; //www.abofisi.hacettepe.edu.tr/
Anlaşmalı Üniversiteler Linki; https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/euc-agreements/list

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de staj hareketliliği ve Sağlık Bilimleri Konsorsiyumu (HÜSBİK) Staj Hareketliliği Konsorsiyumu’dur. Staj Hareketliliğinin hedef kitlesi, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için alanlarıyla ilgili yurtdışında yer alan kurum ve kuruluşlarda, bireysel kabul alarak staj yapma olanağı yaratmak ve istihdama destek olmaktır.  Staj konsorsiyumunun amacı ise daha fazla öğrenci ve personelin Avrupa’nın değişik ülkelerinde sağlık bilimleri alanında uluslararası hareketlilikten faydalanmasıdır. Staj hareketliliği konsorsiyumundan bugüne kadar 9 lisans, 3 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi faydalanmıştır. Bu program kapsamında bölümümüzde staj yapmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden 1 tane yüksek lisans öğrencisi gelmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Staj Hareketliliği ve HÜSBİK hakkında ayrıntılı bilgi linki; //www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/husbik-93

 

Bölüm Koordinatörü                                  

Is Telefonu (Dahili)           

E-posta Adresi                                          

Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal

03123051094 – 122

rnergiz@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Asli Akyol Mutlu

03123051094 – 120

asli.akyol@hacettepe.edu.tr

 

Bölüm Koordinatörü Yrd.

Is Telefonu (Dahili)

E-posta Adresi

Ar. Gör. Serap Demir

03123051094 – 159

serap.demir@hacettepe.edu.tr

Ar. Gör. Damla Dedebayraktar

03123051094 – 163

damla.yilmaz@hacettepe.edu.tr

Ar. Gör. Cansu Çetin

03123051094 – 160

cetin.cansu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
nutrdiet@hacettepe.edu.tr
06100 Sıhhıye - Ankara
Telefon : +90 (312) 305 10 94-96
Fax: +90 (312) 309 13 10