Gelen ve Giden Öğretim Üyeleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2005-2019 Yılları Arası ERASMUS ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ Programları Çerçevesinde Giden Öğretim Üyesi Listesi

Ad-Soyad

Eğitim-Öğretim Yılı

Düzeyi

Gittiği Üniversite

Ülke

Türkan Kutluay Merdol

2008-2009

Öğretim Üyesi

Oxford Brookes University

İngiltere

Gülden Pekcan

2005-2006

Öğretim Üyesi

Suhrs Seminarium

Danimarka

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2005-2019 Yılları Arası ERASMUS ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ Programları Çerçevesinde Gelen Öğretim Üyesi Listesi

Ad-Soyad

Eğitim-Öğretim Yılı      

Düzeyi                    

Üniversite                         

Ülke             

Charlotte Dahl

2010-2011

Öğretim Görevlisi

Metropolitan University

Danimarka

Roger Ramsbutton

2007-2009

Öğretim Görevlisi

Oxford Brookes University

İngiltere

Basma Ellahi

2007-2009

Öğretim Görevlisi

University of Chester

İngiltere

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
nutrdiet@hacettepe.edu.tr
06100 Sıhhıye - Ankara
Telefon : +90 (312) 305 10 94-96
Fax: +90 (312) 309 13 10