Devam Eden Projeler
  1. Kronik Böbrek Hastalığı Oluşturulan Ratlarda Prebiyotik Tüketiminin Bağırsak Kaynaklı Üremik Toksinler ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi, TÜBİTAK 1002 PROJESİ, PROJE NO:217S980, Haziran 2018-Halen.
  2. Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci Olan Bireylerde Beslenme ve Egzersiz Tedavisinin Bazı Serum Miyokin ve Adipokin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 01.12.2018-Halen.
  3. Profesyonel Voleybolcularda Serum 25(OH)D Vitamini Düzeyi ile Beslenme Durumu ve Fiziksel Performans İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 16804, 2018-Halen.
  4. Chia Tohumunun (Salvia Hispanica L.) Ratlarda Kafeterya Diyeti ile İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi, HÜBAB, 08.04.2019-Halen.
  5. Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Bağırsak Mikrobiyotası ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Proje Numarası: THD-2019-18000), HÜBAB, 12.04.2019- Halen.
  6. Ratlarda Maternal Obezite ve Taurin Suplementasyonunun Gebelik Fetal Büyüme ve Gelişim Üzerine Etkileri, HÜBAB, 28.02.2019-Halen.
  7. Farklı Yöntemler ile Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin in vivo ve in vitro Etkinliğinin Belirlenmesi, HÜBAP (Proje No: THD-2019-17899), 06.05.2019-Halen.
  8. Fındık Alerjeninin Çapraz Kontaminasyon Yolaklarının Değerlendirilmesi, HÜBAP (Proje No: TYL-2019-17903), 30.05.2019-Halen.
  9. Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri, HÜBAP Hızlı Destek Projesi, 27.06.2019-halen.

Son güncelleme:02.08.2019

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
nutrdiet@hacettepe.edu.tr
06100 Sıhhıye - Ankara
Telefon : +90 (312) 305 10 94-96
Fax: +90 (312) 309 13 10